Vybělování skvrn

Použití přípravku

Na nažloutlé skvrny, případně jinak zabarvená místa (vzniklá po nedostatečné úpravě podkladu před válečkováním) v řádně vyschlém IZOLUXu dekor naneste lehkým rozprášením z ručního rozprašovače vody (např. na květiny) neutralizační přípravek ze vzdálenosti cca 10cm. U rozprašovače nastavte nejjemnější rozprach (mlhovinu).

Krystaly přípravku rozpusťte ve vodě dle návodu. V případě momentální nedostupnosti Neutralizačního přípravku firmy ŠAT-SPORO je rovnocennou náhradou přípravek TELSAL.

Po vyschnutí skvrna obvykle mizí. V případě nedostatečného vybělení postup opakujte. U velkých ploch lze použít zahradní rozprašovač.

Upozornění

Lze použít i na Izolux s dekoračními přísadami.

Bezpečnostní opatření

  • S přípravkem pracujte pouze v dobře větraném prostoru!
  • Pracujte přerušovaně tak, aby koncentrace par přípravku v prostoru byla pracovně únosná.
  • Používejte ochranné pomůcky (ochranné brýle, respirátor, rukavice). V případě zahradního rozprašovače použijte masku.
  • Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody a vyhledat očního lékaře.
  • Oděv, případně jiný textilní materiál (koberce, závěsy a pod.), vykazuje po napadení kapénkami přípravku bílé skvrny. Chraňte rovněž lakované předměty.
  • Z jednoho litru ošetříte cca 8m2 plochy IZOLUXu.
  • Výrobek je ekologicky nezávadný. Je nehořlavý.

CHRAŇTE PŘED DĚTMI!